Hebrew | English
אהרון רול עצמי
התקרר ובוא חשבון

המפסיד במלחמת ההסברה יפסיד שטחים ויתרונות ואפילו את קיומו מבלי אפילו לירות פגז אחד להגנתו

הכוונות הטובות מוליכות לגהנום

הרחש בחש המתקיים בין מפלגות "מרכז-שמאל" (מוזר - כך הם מעדיפים לכנות עצמם, דומה והינם בושים בנטיתם ולא בכדי), על מנת ליצור ספין שלילי כנגד הממשלה המכהנת (זכותם), חייב להעיר את כל חובבי ציון במדינת ישראל, לשנס מותנים ולהרים קולם

הנידבך העליון שמאחורי אובמה

לקוראי מאמרי מיום האתמאל, "ממשל אובמה ונטייתו האיסלמיסטית" אפשר ונידמה להם כי בכך מסתכמת פעולתו החתרנית של ממשל אובמה כנגד מדינות שונות על פני כדור הארץ, ולא היא.

אומת העבדים

אפשר כי מאמר זה יחשב כפרובוקטיבי, כמתריס ואין הדבר כך. אנו מתכוונים לנאמר בו. רבים בנינו תוהים, נפשם אינה משגת את אשר הוביל את עמנו לערועי השואה אשר היכריתו כמחציתנו. רבים אינם משיגים הכיצד זה הלך עמנו לכאורה כצאן לטבח

שוב "אדומי הידיים"

מאז שנת 2002 , מאז חובר דו"ח המאחזים על ידי טליה ששון מפרקליטות המדינה לפי בקשתו של ראש הממשלה דאז אריאל שרון, היווה דו"ח זה את האורים והתומים בנושא "המאחזים הבילתי מורשים" בשטחי יו"ש.

באין ממשלה בירושלים

נושא המשילות תחת המשטר הדמוקרטי הינו קל להסבר ולהבנה, עקרונותיו פשוטים יחסית.

שידור חוזר – רוקדים על הדם

מאמר זה ניכתב לפני כשנה ומחצה ב- 4 דצמבר 2010 ונימסר לפרסום ב- 6 דצמבר 2010 . שנזכיר...שרפות הכרמל ניגרמו (ניגרמו, לא פרצו, על ידי מציתים שזהותם ידעה, אשר צולמו והוסרטו ועדיין מועלמים מידיעת הציבור ללא כל הסבר), ב- 2 דצמבר 2010 והסתיימו באמור ב- ...

המדרון החלקלק מתמיד

השיחות שפתחה בהם ישראל עם הרשות הפל/תינים תחת מטרית התיווך האמריקנית הינן כל דבר למעט שיחות שלום. התפאורה היא תפאורת שלום אך המהות אינה כזו.

סוציאליזם חזירי

אנו שומעים רבות במקומותינו ומחוצה להם אודות "הקפיטליזם החזירי", אלא שבאורח פלא נעדר מהשיח נושא "הסוציאליזם החזירי". מדוע? האם הסוציאליזם כה מושלם וחסר פגמים שאינו עומד לשאלה ולביקורת?

הבגידה בעם כתסביך נפש

זה זמן כי עלינו לחדול מההתחסדות הנילעגת באשר לפעולות בגידה של ישראלים ילידי המדינה וחניכי מערכת החינוך שלה הנוטלים חרות בנפשם ובמעשיהם הבוגדנים בעוד "טובת מדינת ישראל" בפיהם, בידיעה ברורה ובכוונת מכוון לפעול למען הרס המדינה בה הינם חיים וזאת למען ...

 
שקר-סקר תרדוף

דומה וכבר ראינו ושמענו כל האפשרי ממעללי התקשורת הישראלית, אך שוב אנו עומדים פעורי פה נוכח השרלטנות הבוטה, מחרוזות השקרים וחצאי האמיתות, עיוות המציאות למחוזות הדמיון – על גבול פתולוגיית הנפש, ניסיונות נואלים לעשות שימוש נלוז במקרופון ניתמך כספי ציב...