זכויות האדם

מקראה ללימוד לחידון המחתרות תשע"ז - "אם אשכחך ירושלים" - מלחמתם של אצ"ל ולח"י בירושלים

מקראה ללימוד לחידון המחתרות תשע"ז - "אם אשכחך ירושלים" - מלחמתם של אצ"ל ולח"י בירושלים


מקראה ללימוד לחידון המחתרות תשע"ז - "אם אשכחך ירושלים" - מלחמתם של אצ"ל ולח"י בירושלים (עמ' 8)

מקראה ללימוד לחידון המחתרות תשע"ז - "אם אשכחך ירושלים" - מלחמתם של אצ"ל ולח"י בירושלים (עמ' 5)


מקראה ללימוד לחידון המחתרות תשע"ז - "אם אשכחך ירושלים" - מלחמתם של אצ"ל ולח"י בירושלים (עמ' 4)

חלק ד: נוער במחתרת

המדרשה הלאומית ע"ש רנה מור ומוזיאון לח"י 24.11.2014

מתוך מקראה ללימוד נושאי חידון המחתרות לשנת התשע"ה - לוחמי חרות ישראל


עזה

גילחה בעלי שיער ארוך וצעירים, שמשחו ג'ל על שיערם

המשך יומנו של אמנון מיכאלוף, מפורצי כלא עכו, שהיה כלוא עם הנידונים למוות


עיתונות: "דבר" - הנידונים נתלו הבוקר | "הצופה" - יעקב וייס, מאיר נקר ואבשלום חביב, הי"ד

הרבנים הראשיים: כיבשו את יצר הנקמה!


תשובה לאב בריטי | "הבוקר" - בארץ ישראל כמו בהודו 1946

המשך יומנו של אמנון מיכאלוף, מפורצי כלא עכו, שהיה כלוא עם הנידונים למוות


תגובת המחתרת לפסק הדין | "המשקיף" - הנידונים למוות הועברו לעכו

מחאות ובקשות חנינה


"המשקיף" - מאיר פיינשטיין ומשה ברזני פוצצו עצמם ברימון-יד בתא המוות בכלא בירושלים

דבריהם האחרונים


ספר עולי הגרדום - עמוד 159 (יעקב וייס)

המדרשה הלאומית ע"ש רנה מור 10.01.2013

יעקב וייס

ספר עולי הגרדום - עמוד 162

המדרשה הלאומית ע"ש רנה מור 10.01.2013

עמוד ריק במקור


ספר עולי הגרדום - עמוד 166 (מאיר נקר)

המדרשה הלאומית ע"ש רנה מור 10.01.2013

פרקים ממסכת חייו

ספר עולי הגרדום - עמוד 144 (מאיר פיינשטיין)

המדרשה הלאומית ע"ש רנה מור 09.01.2013

דבריו של מאיר פיינשטיין לפני בית הדין הצבאי, כתובים בכתב ידו1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | הבא »