pisanti.david@gmail.com    -     זהירות - אתר בניה  -  דויד פיזאנטי - ניהול מחקר ופיתוח

Hebrew | English
חידוש מלכות ישראל

"בא זמן הגאולה - החשתה בידינו" .

פסק דין של בית הדין הגדול בירושלים - הסנהדרין החדשה .

הקברניט

נאום באוניברסיטת גיורג, וושינגטון אשר בוושינגטון, בירת ארה״ב בטקס הענקת מדלית זהב מטעם הקונגרס האמריקני לרבי מלובביץ/ רבי מנחם מנדל שניאורסון בריח תמת התשנ״ה, 28 ביוני 1995

הסופיזם  Sufism  הפתרון השפוי לאיסלאם הפונדמנטליסטי.

הסופיזם - תורת הסופים או דרך הסופי . taṣawwuf בערבית .

המנורה, איך זה נעשה ?

הקנים היו חלולים.

מעין מרים

שבטי ישראל - האנוסים - אחינו שבאפגניסטן.

הם ממש לא צריכים שם את האמריקאים .

"ספר הרפואות של שלמה המלך" .

זוהי רפואה מונעת והוליסטית .

האיסלם והנצרות - כתסביך אלקטרה.

מודל אופרטיבי. שמעתי בזמנו מפרופ' מרדכי רוטנברג מירושלים , חתן פרס ישראל.

גבולות הידע האנושי

בכיוון של שפה אחת לכל המדעים

H.A.A.R.P - "הארפ" - מערכת השליטה במזג האויר.

מה, לא ידעתם ?

שש מאות קילו של סממני הקטורת נתגלו בקומראן.

החומר בידינו וצריך לפרסם בנושא.

בית המקדש השלישי.

הערבים יעזבו את הר הבית מרצונם הטוב !! · הדרך לאבן השתיה . · ה"סולחה" הכי גדולה בעולם . · תיאוריית הקורבן - ה"שה". · סובלימציה . · פרויקט יחסי ציבור. · מודל תיירותי וכלכלי חדש לירושלים . · ...

האשמה מוטלת על החדר היהודי ב NSA

זו איננה עוד תיאוריית קונספירציה – זוהי עובדה.