pisanti.david@gmail.com    -      דויד פיזאנטי - ניהול מחקר ופיתוח

Hebrew | English
שבטי ישראל - האנוסים - אחינו שבאפגניסטן.

הם ממש לא צריכים שם את האמריקאים .

אז אהפוך אל עמים שפה ברורה

תיקון מגדל בבל - חוזרים למצב של " שפה אחת ודברים אחדים ".

"ספר הרפואות של שלמה המלך" .

זוהי רפואה מונעת והוליסטית .

מגילת הנחושת .

אוצרות המקדש בידינו ! באמת !

חיבור הפרת והגיחון - Greater Israel

וְהֵנִיף יָדוֹ עַל-הַנָּהָר, בַּעְיָם רוּחוֹ. - - "ובעת ההיא יצא נהר גדול מבית קודש הקדשים ששמו גיחון, וישטוף עד המדבר הגדול והנורא, ויתערב בנהר פרת, ומיד יעלו ויתגלו כל הכלים."

האיסלם והנצרות - כתסביך אלקטרה.

מודל אופרטיבי. שמעתי בזמנו מפרופ' מרדכי רוטנברג מירושלים , חתן פרס ישראל.

H.A.A.R.P - "הארפ" - מערכת השליטה במזג האויר.

מה, לא ידעתם ?

הסופיזם  Sufism  הפתרון השפוי לאיסלאם הפונדמנטליסטי.

הסופיזם - תורת הסופים או דרך הסופי . taṣawwuf בערבית .

חידוש מלכות ישראל

רשויות השלטון במדינה היהודית הקלאסית .

(מתוך הרצאה שניתנה במכון ון-ליר בשנות השבעים).

הקברניט

נאום באוניברסיטת גיורג, וושינגטון אשר בוושינגטון, בירת ארה״ב בטקס הענקת מדלית זהב מטעם הקונגרס האמריקני לרבי מלובביץ/ רבי מנחם מנדל שניאורסון בריח תמת התשנ״ה, 28 ביוני 1995

שש מאות קילו של סממני הקטורת נתגלו בקומראן.

החומר בידינו וצריך לפרסם בנושא.

 
מלחמות ועמלק.

עמלק זה מי שרוצה להשמיד יהודים. זאת ההלכה. נקודה.