pisanti.david@gmail.com                                             דויד פיזאנטי - ניהול מחקר ופיתוח

Hebrew | English
הסנהדרין החדשה

שבטי ישראל - האנוסים - אחינו שבאפגניסטן.

הם ממש לא צריכים שם את האמריקאים .

"ספר הרפואות של שלמה המלך" .

זוהי רפואה מונעת והוליסטית .

הסופיזם  Sufism  הפתרון השפוי לאיסלאם הפונדמנטליסטי.

הסופיזם - תורת הסופים או דרך הסופי . taṣawwuf בערבית .

המקדש כמודל אופרטיבי .

התורה - ביות מין האדם. נקודות. לע"נ מרת אימי שושנה לבית חשמונאי זצ"ל, ארכיטקטית מתכננת ערים דגולה.

האיסלם והנצרות - כתסביך אלקטרה.

מודל אופרטיבי. שמעתי בזמנו מפרופ' מרדכי רוטנברג מירושלים , חתן פרס ישראל.

שפה אחת לכל המדעים

מוריד הטל

זו גם טכנולוגיה עתידית , וגם עתיקת יומין .

השער הנו"ן

שערו של המשיח

תסביך משיח

הקברניט

נאום באוניברסיטת גיורג, וושינגטון אשר בוושינגטון, בירת ארה״ב בטקס הענקת מדלית זהב מטעם הקונגרס האמריקני לרבי מלובביץ/ רבי מנחם מנדל שניאורסון בריח תמת התשנ״ה, 28 ביוני 1995

תורה ומדע

האשמה מוטלת על החדר היהודי ב NSA

זו איננה עוד תיאוריית קונספירציה – זוהי עובדה.

אודם