pisanti.david@gmail.com    -     זהירות - אתר בניה  -  דויד פיזאנטי - ניהול מחקר ופיתוח

Hebrew | English
חידוש מלכות ישראל

תסביך משיח

הקברניט

נאום באוניברסיטת גיורג, וושינגטון אשר בוושינגטון, בירת ארה״ב בטקס הענקת מדלית זהב מטעם הקונגרס האמריקני לרבי מלובביץ/ רבי מנחם מנדל שניאורסון בריח תמת התשנ״ה, 28 ביוני 1995

הסופיזם  Sufism  הפתרון השפוי לאיסלאם הפונדמנטליסטי.

הסופיזם - תורת הסופים או דרך הסופי . taṣawwuf בערבית .

מגילת הנחושת .

אוצרות המקדש בידינו ! באמת !

חיבור הפרת והגיחון - Greater Israel

וְהֵנִיף יָדוֹ עַל-הַנָּהָר, בַּעְיָם רוּחוֹ. - - "ובעת ההיא יצא נהר גדול מבית קודש הקדשים ששמו גיחון, וישטוף עד המדבר הגדול והנורא, ויתערב בנהר פרת, ומיד יעלו ויתגלו כל הכלים."

שבטי ישראל - האנוסים - אחינו שבאפגניסטן.

הם ממש לא צריכים שם את האמריקאים .

"ספר הרפואות של שלמה המלך" .

זוהי רפואה מונעת והוליסטית .

האיסלם והנצרות - כתסביך אלקטרה.

מודל אופרטיבי. שמעתי בזמנו מפרופ' מרדכי רוטנברג מירושלים , חתן פרס ישראל.

שפה אחת לכל המדעים

יעקב אבינו , גנטיקאי בחסד עליון .

הרי , כל חקלאי קדום עסק בהשבחת מינים . ובענין התכנית הגנטית של התורה לבני האדם.

שש מאות קילו של סממני הקטורת נתגלו בקומראן.

החומר בידינו וצריך לפרסם בנושא.

תורה ומדע

האשמה מוטלת על החדר היהודי ב NSA

זו איננה עוד תיאוריית קונספירציה – זוהי עובדה.