ציורים של כנסי היינה

ציורי היינריך היינה

יוסי צור "היינה בירושלים" 18.07.2007

רישומים מתוך כנס היינה בירושלים בשנה 2001 ובבית אריאלה בתל-אביב 2000 ו 2005