שישים וארבע שנות קיבוץ

מהתראות חוזרות ונשנות כנגד חתימה על ערבויות בלנקו, הצבעה על הסכנות ליציבות התנועה הקיבוצית ועד למשבר הבלתי נמנע ולפשיטת הרגל.

אין ספק שהשיטה הדמוקרטית עדיפה על כל צורות הדיקטטורה. אבל, שיטה זאת איננה מושלמת. אנו חייבים להיות מודעים היטב למגרעותיה ולחולשותיה, ולסכנותיה. אין היא מצטיינת בשום אופן בכליל השלמות.


"שוויון ערך העבודה" היווה אחת האקסיומות של התנועה הקיבוצית מראשיתה. בחינה מדוקדקת וביקורתית של אקסיומה זו מהווה נדבך הכרחי לקיבוץ במאה העשרים ואחת. (נספח לחוברת " 64 שנות קיבוץ")

הקיבוץ כיעד בפני עצמו


הקיבוץ במאה העשרים ואחת

ב. הקיבוץ כיעד בפני עצמו


ששים וארבע שנות קיבוץ - חלק ראשון

א. הקיבוץ כאמצעי להשגת יעדים