קואופרטיב א-סלאם

הספד על קברו של השייך סולימאן אל הוזייל, 1986

הספד שנשא יוסי צור על קברו של ידידו הטוב, השייך סולימאן אל הוזייל. ההספד נמצא בעזבונו של יוסי, וכנראה אינו שלם.

קואופרטיב א-סלאם

יוסף צור 26.09.2007