Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

Zvi Nagler 05.07.2008 15:50
Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej - Zvi Nagler - Donald Tusk - Szanowny Panie Premi


Ja, niżej podpisany, adwokat i notariusz, Zvi Nagler, obywatel polski ,mający za sobą wieloletnią praktykę zawodową w Izraelu, poczuwam się do niezbyt przyjemnego obowiązku, zwrócenia się do Pana z zażaleniem, odnośnie negatywnego stosunku Wojewody Mazowieckiego do sprawy związanej z postępowaniem stwierdzenia obywatelstwa polskiego obywateli pochodzenia żydowskiego.Zvi Nagler

Adwokat i Notariusz

 Levontin 2, Tel Awiw 65111

Izrael

Tel. 00972-3-5609751

 

 

 

                                                                                             Tel Awiw, dnia.2008

 

Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 

Pan Donald  Tusk

Al.Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

 

 

 

Szanowny Panie Premierze,

 

Ja, niżej podpisany, adwokat i notariusz, Zvi Nagler, obywatel polski ,mający za sobą wieloletnią praktykę zawodową w Izraelu, poczuwam się do niezbyt przyjemnego obowiązku, zwrócenia się do Pana z zażaleniem, odnośnie negatywnego stosunku Wojewody Mazowieckiego do sprawy związanej z postępowaniem stwierdzenia obywatelstwa polskiego obywateli  pochodzenia żydowskiego. Po ostatnich wyborach w Polsce, Mazowiecki Urząd  Wojewódzki  utrudnia te postępowania  . Wnioskodawcy to ludzie , którzy są wiernymi polskimi obywatelami, często posiadającymi odznaczenia państwowe za zasługi oddane Polsce. W większości,  byli zmuszeni do opuszczenia Polski w wyniku holokaustu i straszliwego cierpienia narodu żydowskiego w czasie drugiej wojny światowej. Ludzie, którzy uciekli przed najeźdźcą niemieckim do Związku Radzieckiego i wrócili do Polski po wojnie jako repatrianci, często już nie do swoich dawnych miejsc zamieszkania i zmuszeni byli borykać się z trudnymi warunkami, zaczynając wszystko od zera.

Dla określenia posiadania obywatelstwa polskiego zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 20 stycznia 1920 roku o obywatelstwie Państwa Polskiego, wnioskujący powinien przedstawić między innymi akt małżeństwa rodziców, oraz zaświadczenie  o nie pełnieniu służby w wojsku obcym.

Mężczyźni przybyli do Izraela do dnia 19 stycznia 1951 roku, podlegający obowiązkowi służby w wojsku polskim (tj.od 18 do 50 roku życia włącznie) nie tracili obywatelstwa polskiego z dniem nabycia obywatelstwa Państwa Izarel. 

Ostatnio, Wojewoda Mazowiecki postanowił wydać zarządzenia, które praktycznie  uniemożliwiają stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego tym, którzy opuścili Polskę i przybyli do Izraela, oraz ich potomstwu.

 

Mowa o następujących zarządzeniach:

 

1.         Nie uznawanie  werdyktów sądowych dotyczących małżeństw zawartych poza 

             Izraelem, wydawanych przez  Izraelski Sąd  Rabinacki (jedyny sąd w Izraelu,

            uprawniony do wydawania wyroków w sprawach  małżeństw).

            Szanowny Panie Premierze, mowa tu o małżeństwach zawartych często

            w lasach, w gettach, w obozach koncentracyjnych w okresie drugiej wojny

            światowej. Mowa tu o ludziach, którzy nie mogli zachować dokumentów

            przeżywszy wojeną zawieruchę.

            Izraelski sąd (w składzie 3 sędziów) przeprowadza dochodzenie i bada   

            zeznania wnioskodawców, ich dzieci oraz świadków i dopiero gdy jest   

             przekonany o prawdziwości ich związku małżeńskiego, wydaje werdykt   

             potwierdzający ten związek.

             Przez lata werdykty Izraelskiego Sądu Rabinackiego były uznawane jako  dowód 

             zawartego małżeństwa i dopiero ostatnio (po wyborach w Polsce

             zostało postanowione, aby tych werdyktów nie uznawać. 

 

2.         Postanowienie, aby mężczyźni zaliczani do sił rezerwowych, nawet ci, którzy

           nigdy nie odbywali służby wojskowej jak również nigdy nie byli powołani czynnie do rezerwy, traktowani są jakoby służyli w obcym wojsku.

            Postanowienie to,  wprowadzone ostatnio przez Wojewod,  Mazowieckiego,

           stanowi  argument do utraty obywatelstwa polskiego.          

            Według izraelskiego prawa o służbie w siłach bezpieczeństwa, każdy 

           obywatel lub stały mieszkaniec Państwa Izrael obowiązany jest do służby    

           w rezerwie, odpowiednio do jego wieku lub stanu zdrowia. Tak zresztą, jak to było przyjęte w Polsce .

            Zarządzenie ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego, jest absolutnie sprzeczne z tym,

           co było przyjęte do niedawna i praktycznie odbiera  możliwość otrzymania poświadczenia posiadania obywatelstwa polskiego większości               wnioskujących.

 

Szanowny Panie Premierze,

Prasa ukazująca się w obu naszych krajach – w Polsce i w Izraelu, nie ustaje

w publikowaniu superlatyw, chwaląc dobre stosunki panujące między Polską 

a Izraelem, szczególnie nawiązując do  wizyty Pana w naszym kraju i wizyt przedstawicieli naszego rządu w Polsce.  

W Izraelu, jak zapewne Panu wiadomo, rok 2008 ogłoszono Rokiem Polski.

 Izraelskie społeczeństwo ma okazję zbliżenia się do polskiej bogatej kultury

i poznania jej. 

 

Przyjęliśmy z uznaniem wiadomość o tym, że postanowił Pan zarządzić przywrócenie polskiego obywatelstwa obywatelom pochodzenia żydowskiego, którzy zmuszeni byli opuścić Polskę w roku 1968.

Tym samym jednak tysiące obywateli pochodzenia żydowskiego, którzy do niedawna otrzymaliby poświadczenie polskiego obywatelstwa,  obecnie je tracą .

Procedura tego rodzaju wydaje się bardzo negatywna z każdego punktu widzenia. Decyzje podejmowane mają charakter polityczny a nie prawny.

Aby uniknąć decyzji krzywdzących obywateli  wnioskujących o stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego, sądzę, że będzie logiczne i sprawiedliwe jeśli Pan, Panie Premierze, użyje swojego autorytetu i zarządzi zmianę nowych postanowień, o których mowa wyżej.

 

Z góry serdecznie dziękuję i oczekuję na Pańskie ustosunkowanie się w przedmiotowej sprawie .

 

  

 

       Z wyrazami szacunku,

                                                                                                                                                                                                     adwokat  Zvi Nagler     

 

 Add your comment
  Anonymous comment
Nickname:
Password:
  Remember me on this computer

Title:
Send me by email any answer to my comment
Send me by email every new comment to this article