Diaspora

Олмерт

Изралеският премиер Ехуд Олмерт създаде правителствена група,която ще се занимава с разработката на нова стратегия в отношенията на Израел с Диаспората. На първото закрито заседание на тази правителствена група участвуваха министърът на социал...