TheHOPEהתקווה
להתחדשות החזון
של ישראל וציון


Hebrew | English
מסעותיי לירושלים של מעלה

מעין אוטוביוגראפיה של חצי חיים שלי, יצחק חיות-מן, שנכתבה לחגיגת יום הולדתי ה-75 וסופרה בו: מהעבודה ב'מכון תבל ירושלים'לנסיעה לברזיל וממנה הלוך ושוב לארה"ב. לימודי דוקטורט באנגליה כשוליה אצל קוסם, והמסע לישראל דרך פאטמוס (מקום חיבור 'חזון יוחנן'). ...

יצחק חיותמן ז"ל חוברת "הבונים הראשונים" לשנת ה-30 לייסוד תל-אביב
תביעתו הלאומית של יצחק חיותמן מתושבי תל-אביב
תביעתו הלאומית של יצחק חיותמן מתושבי תל-אביב

קריאתו של הוגה תל-אביב וממייסדיה לתושבי העיר. במלאת חצי-יובל לתל-אביב, להתגייס לייסוד "תל-אביב ב". חיותמן מעלה זכרון כיצד הושגה ההלוואה לבניין תל-אביב, והבטחתו לגייס מקרבה משאבים להקמת העיר הבאה.

המייסדים בר-דרורא  
ואדניה חמשה אביגדור המאירי  
תל-אביב של מעלה אביגדור המאירי  
הדימוי הרוחני של תל-אביב ד"ר יצחק חיות-מן  
הקרבות בשערי הר הבית

בעת של קרבות על הגישה להר הבית וחשש להתלקחות כוללת מוצעת כאן גישה חדשנית, המוצאת בעיר העתיקה שבעה שלבים ומאה שערים למשחקי הכ"ס (היכל כיפת הסלע) וישמע"אל (ירושלים של מעלה אלקטרונית) המייצרים השלמות בין-דתיות לכל "בני אברהם".

פשר העקדה בעבר ולעתיד

1. יצחק כגיבור שניסה את אלוהי אביו וניצח אותו. 2. משמעות העקדה היא בשם 'יצחק': יצחק צפה בעתיד – וצחק. 3. העקדה היא עקדה הדדית – של יצחק ושל ישמעאל, אז ועכשיו. 4. החזון והצחוק של יצחק.

לקראת פריסת סוכת שלום על ירושלים - אסופת מקורות הרב משה יהודאי, הזוהר וד"ר יצחק חיות-מן  
ט' באב - מאבל לשמחה ד"ר יצחק חיות-מן, אדריכל  
".הציונות ו"בעיית הר הבית ד"ר תומר פרסיקו מוסף הארץ 14& 20 נובמבר 2014 והבלוג של תומר פרסיקו
האגדה של העקדה העתידה יצחק חיות-מן  
 
אשר שלאין - חזון של אחריות לאומית והצעה להתנהלות בנושא הפלשתיני, הלכה למעשה

תכנית פעולה מנומקת ומפורטת, שלפיה מדינת ישראל תיקח אחריות אמתית ומקיפה לכל האוכלוסייה של ארץ ישראל, ושליטה ישירה על כל השטחים הנמצאים כיום תחת ידי הארגונים הפלשתיניים, לרבות הדרך החדשה שבה יש לנהל אותם.

 
ישראל ישנה-חדשה ד"ר יצחק חיות-מן על צד שמאל http://on-the-left-side.org.il/?p=6904