TheHOPEהתקווה
להתחדשות החזון
של ישראל וציון


Hebrew | English
הרב משה יהודאי, הזוהר וד"ר יצחק חיות-מן
לקראת פריסת סוכת שלום על ירושלים - אסופת מקורות
לקראת פריסת סוכת שלום על ירושלים - אסופת מקורות

1. סוכות, חג הסולידריות הבינלאומית והשלום 2. פרישת סוכת שלום על ירושלים בספר הזוהר 3. תחילת ההתכוננות להגשמת סוכת השלום

יצחק חיותמן ז"ל חוברת "הבונים הראשונים" לשנת ה-30 לייסוד תל-אביב
תביעתו הלאומית של יצחק חיותמן מתושבי תל-אביב
תביעתו הלאומית של יצחק חיותמן מתושבי תל-אביב

קריאתו של הוגה תל-אביב וממייסדיה לתושבי העיר. במלאת חצי-יובל לתל-אביב, להתגייס לייסוד "תל-אביב ב". חיותמן מעלה זכרון כיצד הושגה ההלוואה לבניין תל-אביב, והבטחתו לגייס מקרבה משאבים להקמת העיר הבאה.

ט' באב - מאבל לשמחה ד"ר יצחק חיות-מן, אדריכל  
".הציונות ו"בעיית הר הבית ד"ר תומר פרסיקו מוסף הארץ 14& 20 נובמבר 2014 והבלוג של תומר פרסיקו
האגדה של העקדה העתידה יצחק חיות-מן  
הקמת המשכן הבלתי אפשרית פרופסור דויד לייזר  
המייסדים בר-דרורא  
ואדניה חמשה אביגדור המאירי  
תל-אביב של מעלה אביגדור המאירי  
הדימוי הרוחני של תל-אביב ד"ר יצחק חיות-מן  
פשר לעקדה, אז   ולעתיד

1. יצחק כגיבור שניסה את אלוהי אביו וניצח אותו. 2. משמעות העקדה היא בשם 'יצחק': יצחק צפה בעתיד – וצחק. 3. העקדה היא עקדה הדדית – של יצחק ושל ישמעאל, אז ועכשיו. 4. החזון והצחוק של יצחק.

יאיר ובת-אור כהן
מטרת ירושלים
מטרת ירושלים

שיר קצר (27 שורות) המציג את ירושלים ואת מטרתה.

 
אשר שלאין - חזון של אחריות לאומית והצעה להתנהלות בנושא הפלשתיני, הלכה למעשה

תכנית פעולה מנומקת ומפורטת, שלפיה מדינת ישראל תיקח אחריות אמתית ומקיפה לכל האוכלוסייה של ארץ ישראל, ושליטה ישירה על כל השטחים הנמצאים כיום תחת ידי הארגונים הפלשתיניים, לרבות הדרך החדשה שבה יש לנהל אותם.

 
ישראל ישנה-חדשה ד"ר יצחק חיות-מן על צד שמאל http://on-the-left-side.org.il/?p=6904