บ้าน & สวน (Home & Garden)

สร้างบ้านอย่างไรให้ร่ำรวย

ปุถุชนธรรมดาย่อมปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต แต่จะเป็นอย่างนั้นได้นอกจากขึ้นอยู่กับคนแต่ละคนแล้ว สิ่งแวดล้อมรอบตัวก็มีส่วนสำคัญ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านนำเคล็ดลับความเชื่อที่หลายคนอยากรู้มาบอกต่อไว้ดังนี้