สังคม (Society)

ดาราช่วยต้านยา

ฉบับวาน...ผมประชาสัมพันธ์งานสร้างสรรค์ต่อต้านยาเสพติดของ ป.ป.ส. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยจะจัดขึ้นที่ช่อง 5 คืนนี้ และไหนๆแล้ว ก็อยากจะเขียนถึงนักแสดง-นักร้องที่ร่วมต้านยาเสพติดให้ครบถ้วนไปเลย เพราะปัจจุบัน ดารา-นักร้อ...

พระองค์ภาทรงแนะ ร่วมใจลดความรุนแรง

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงปาฐกถาเรื่อง "ก้าวย่างสู่ทศวรรษใหม่ สังคมไทยไร้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี" ระหว่างเสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว เด็ก สตรี ครั้งที่ 2/2551 ที่โรงแรมเรดิสัน ...