สุขภาพ (Health)

วิธีรักษาโรคมะเร็งแนวใหม่

มะเร็งถือเป็นโรคร้ายอันดับหนึ่ง ที่คร่าชีวิตผู้คนปีละนับล้านคน การเยียวยารักษาหลังจากโรคร้ายคุกคามชีวิต อาจเป็นเรื่องสายเกินแก้!! แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งแนะนำว่า การรักษามะเร็งที่ได้ผลจำเป็นต้องเริ่มต้นจากการค้นหาความแตกต่างระหว่างเซลล์มะเร...

เปิดบ้านหมอสงวน ยิ้มสู้! อยู่กับมะเร็ง

“นายแพทย์...ฆ่าตัวตายพิสดาร ซดยาพิษ ไฟช็อตหนีมะเร็ง” พาดหัวยักษ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของจิตใจ ยามเจ็บป่วยด้วยโรคร้าย