การศึกษา (Education)

สั่งสุ่มตรวจปริญญาหลังเจอของปลอม

ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ประธานคณะกรรมการ คุรุสภา เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการ คุรสภา ที่ประชุมได้มีมติให้ถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจำนวน 1 ราย เนื่องจากพบว่ามีการนำวุฒิ การศึกษาปลอมมาขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ โดยแก้ไขปร...

นักเรียนไทยตื่นตัว ไปนอกต้องพร้อม GPA, TOEFL, IELTS, GMAT ทุน/ค่าใช้จ่าย, สุขภาพ

ขณะนี้ กระแสเด็กนักเรียนไทยตื่นตัวมากในการหาความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวไปศึกษาต่อต่างประเทศ เด็กๆ ที่เตรียมข้อมูลวันนี้ มีจำนวนมากที่หาข้อมูลก่อน เพื่อที่จะเดินทางในอีก 1-2 ปีข้างหน้า ส่วนใหญ่จะให้ความสนใจไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในประเทศอังกฤษ ออส...